S, Robot - Piano, 2003
archival inkjet print 40" x 64"
 
Previous To Portfolio Next